skip to Main Content

Sistema 4200

Finestra corredissa amb trencament de pont tèrmic, de gran versatilitat i opcions de fulles a testa o perimetrals, corbes o rectes.

Sistema 4500 Corredissa elevable

Corredissa perimetral amb trencament de pont tèrmic, de tipus elevable, fet que ofereix una màxima estanquitat i absoluta seguretat.

Sistema CP 155

Una solució completa de porta corredissa elevable d'alta gamma, la qual fa possible la combinació d'un alt aïllament i elevada grandària. Una solució robusta i segura de resistència antirobatori.

Sistema Janisol Arte

Sistema minimalista d'acer ideal per a la rehabilitació d'edificis històrics i espais arquitectònics d'estètica industrial. El disseny es basa en perfils excepcionalment ultrafins.

Sistema ASE 60

Corredissa elevable amb uns valors excel·lents d'aïllament tèrmic. Ofereix vistes elegants i solucions àmplies en relació a la configuració, el disseny i el confort.

Sistema Galene

Corredissa elevable amb trencament de pont tèrmic, la qual permet ocultar completament els rodaments un cop tancada.
Back To Top