skip to Main Content

Sistema minimalista d’acer ideal per a la rehabilitació d’edificis històrics i espais arquitectònics d’estètica industrial. El disseny es basa en perfils excepcionalment ultrafins.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1000 mm.
 • Alt: 2400 mm.
 • Pes màxim per fulla: 150 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,9

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe 9A
 • Resistència al vent: Classe C5

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 45 dBA

Màxim envidrament

 • 34 mm

Acabats

 • Acer sense recobrir
 • Galvanitzat
 • Acer inoxidable
 • Acer Cor-Ten

Possibilitats d’obertura

 • Finestra d’obertura interior i exterior
 • Finestra pivotant
 • Finestra abatible
 • Finestra corredissa de 2 fulles


Back To Top