skip to Main Content

Corredissa elevable amb uns valors excel·lents d’aïllament tèrmic. Ofereix vistes elegants i solucions àmplies en relació a la configuració, el disseny i el confort.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 3500 mm.
 • Alt: 3500 mm.
 • Pes màxim per fulla: 350 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,8

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe 9A
 • Resistència al vent: Classe C5

Assaig de referència: balconera d’1 fulla + 1 fixa de 4000 x 2500 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 45 dBA

Màxim envidrament

 • 40 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • Un carril:
  • Corredissa d’1 fulla + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 2 fixes
 • Dos carrils:
  • Corredissa de 2 fulles
  • Corredissa d’1 fulla + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 2 fixes
  • Corredissa de 4 fulles
 • Tres carrils:
  • Corredissa de 3 fulles
  • Corredissa de 2 fulles + 1 fixa
  • Corredissa de 4 fulles + 2 fixes

 

 

 


Imatges © Schüco International KG

Back To Top