skip to Main Content

Corredissa elevable amb trencament de pont tèrmic, la qual permet ocultar completament els rodaments un cop tancada.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 2500 mm.
 • Alt: 2500 mm.
 • Pes màxim per fulla: 400 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,7

Resultats obtinguts en el banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe 7A
 • Resistència al vent: Classe C3

Assaig de referència: Finestra de 2 fulles de 3000 x 2200 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 31 dBA

Màxim envidrament

 • 39 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • 2 fulles (elevable + elevable), 2 fulles (fixa + elevable)
 • 3 fulles triple carril (elevables), 3 fulles doble / triple carril (elevable + fixa)
 • 4 fulles (elevables + fixes), 4 fulles (elevables)
 • 6 fulles triple carril (elevables + fixes), 6 fulles triple carril (elevables)
 • Monocarril 1 fulla, monocarril 2 fulles, 4 fulles, cantonada (a 90º)

Imatges © GARCIA FAURA
Back To Top