skip to Main Content

Una solució completa de porta corredissa elevable d’alta gamma, la qual fa possible la combinació d’un alt aïllament i elevada grandària. Una solució robusta i segura de resistència antirobatori.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 3500 mm.
 • Alt: 2700 mm.
 • Pes màxim per fulla: 400 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,07

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe E900
 • Resistència al vent: Classe C3

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 39 dBA

Màxim envidrament

 • 54 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • Un carril:
  • Corredissa d’1 fulla + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 2 fixes
 • Dos carrils:
  • Corredissa de 2 fulles
  • Corredissa d’1 fulla + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 1 fixa
  • Corredissa de 2 fulles + 2 fixes
  • Corredissa de 4 fulles
 • Tres carrils:
  • Corredissa de 3 fulles
  • Corredissa de 2 fulles + 1 fixa
  • Corredissa de 4 fulles + 2 fixes
  • Corredissa de 6 fulles


Fotografies © Reynaers Aluminium
Arquitectura © Dos arquitectes  |  Francesc Aromir
Back To Top