skip to Main Content

Corredissa perimetral amb trencament de pont tèrmic, de tipus elevable, fet que ofereix una màxima estanquitat i absoluta seguretat.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 3350 mm.
 • Alt: 2900 mm.
 • Pes màxim per fulla: 400 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,4

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 3
 • Estanquitat a l’aigua: Classe 8A
 • Resistència al vent: Classe C4

Assaig de referència: Finestra d’1 fulla +1 fixa de 1850 x 2050 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 42 dBA

Màxim envidrament

 • 30 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Lacat antibacterià
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • Corredissa de 2, 3, 4 i 6 fulles
 • Possibilitat mono i tricarril (1 fulla + 1 fixa)
 • Possibilitats de trobades a 90º sense trencallums. Galandatge d’1 i 2 fulles


Imatges © Aluminios Cortizo SA
Back To Top