skip to Main Content

Quin és el millor vidre per a la meva finestra?

Ja hem explicat els avantatges d’instal·lar finestres d’alumini i la seva importància en l’eficiència energètica dels edificis. Però una bona finestra ha de tenir el millor vidre per assolir les majors prestacions de confort tèrmic. I és que, tot i disposar d’una bona perfileria, un vidre mal escollit ens pot suposar una major despesa climàtica.

Deixant de banda la paret, la major part de la superfície d’una façana prové del vidre de les finestres. Les seves principals funcions són les de proporcionar llum i claredat en els interiors, però també la d’aïllar tèrmicament i acústicament. El seu paper és fonamental, ja que el vidre adequat per a la finestra que tinguem ens pot suposar un estalvi del 40% en aire condicionat i un 60% en calefacció.

Per això és bàsic que, a l’hora d’escollir un bon vidre per a les nostres finestres, tinguem en compte dos factors tècnics: la transmitància tèrmica (el flux de calor que circula entre les dues cares d’un vidre) i el factor solar (la relació entre l’energia solar que entra per una cara del vidre i la que el travessa).

En el primer cas, és essencial que la transmitància sigui la menor possible, però en el segon cas el factor solar dependrà de les condicions climàtiques on s’hagi d’instal·lar el vidre. No serà el mateix col·locar-lo en un edifici situat en un lloc càlid que en un altre fred, o bé en zones amb poca llum solar o orientats a nord o al sud.

Flotants, laminats, amb càmeres…

En qualsevol cas, avui hi ha una varietat de possibilitats amb els vidres les prestacions dels quals s’adapten a la perfecció a tots els climes i situacions. Enrere han quedat els vidres monolítics amb una alta transmitància tèrmica, la qual es va reduir considerablement en instal·lar finestres amb doble o triple cambra d’aire deshidratat i hermètiques.

Avui dia, la transmitància tèrmica i el factor solar es poden controlar gràcies als diversos tractaments a què són sotmesos els vidres. Un exemple d’això són els anomenats vidres flotants, els quals s’instal·len en la majoria de finestres actualment, i que disposen d’unes propietats de confort tèrmic més que acceptables.

Tot i això, aquestes propietats poden millorar amb els anomenats vidres tèrmics, baix-emissius o d’aïllament tèrmic reforçat (ATR). Estem parlant d’unes làmines tractades amb productes químics que permeten reduir la radiació solar ultraviolada que entra en els edificis, de manera que millora l’aïllament tèrmic i, per tant, millora també l’eficiència energètica de la llar.

Però per aconseguir les millors prestacions tècniques, el millor és una combinació del que s’ha vist anteriorment. Així, podem trobar vidres laminats o amb càmeres. En el primer cas, es tracta de vidres de seguretat, compostos per capes intercalades de PVB (polivinil butiral), un material translúcid que atorga al conjunt un gran aïllament acústic.

Les instal·lacions amb doble o triple càmera proporcionen també un bon aïllament acústic i tèrmic, especialment si les càmeres tenen una distància d’uns 16 mil·límetres i estan plenes de gas argó. A més, les prestacions de la finestra poden augmentar si el vidre exterior disposa de control solar, mentre que l’interior és baix-emissiu.

En qualsevol cas i davant els dubtes, a GARCIA FAURA et podem ajudar i assessorar per trobar el vidre perfecte que encaixi en les finestres de casa teva. Estem per aconsellar i posar al teu abast els millors tancaments per aconseguir la millor envolupant de l’edifici i així aconseguir el confort més gran a casa teva.

Garcia Faura Finestra Vidre
Back To Top