skip to Main Content

La importància del trencament de pont tèrmic en una finestra

No hi ha res pitjor que estar a casa teva, ja sigui a l’hivern o a l’estiu, i haver de pujar la calefacció o l’aire condicionat perquè el flux energètic és constant. És a dir, que la calor es perd o el fred entra. I això es produeix, en gran mesura, a causa de l’existència de pont tèrmic en l’envolupant de l’edifici.

Segons el Codi Tècnic de l’Edificació, es produeix un pont tèrmic en aquella zona de l’envolupant d’un edifici per on es transmet amb més facilitat la calor a causa de la diferent conductivitat dels elements que la componen. És a dir, que parlem bàsicament dels tancaments.

L’alumini és un material amb molts avantatges per a ser usat com a element per a la construcció de finestres. Però, en ser un metall, també és un bon conductor tèrmic. Algunes dades indiquen que entre un 5% i un 10% de l’energia es perd en els ponts tèrmics.

Per evitar-ho, la tecnologia actual permet una magnífica solució com és el trencament de pont tèrmic. Aquest consisteix, en essència, en aïllar les diferents capes de les estructures d’alumini. Per a això, s’insereix en el perfil d’alumini un material mal conductor.

Millora del confort i de la factura energètica

Aquest material sol ser un separador plàstic o vareta de poliamida reforçades amb fibra de vidre, un sistema permès per la normativa europea UNE-EN 14024. D’aquesta manera la conductivitat tèrmica desapareix i s’eviten fenòmens com la condensació en els marcs de la finestra durant l’hivern.

I és que les finestres amb trencament de pont tèrmic són molt més que una necessitat per al confort de la nostra llar. També és imprescindible per a la nostra factura energètica. I és que el trencament de pont tèrmic, en millorar l’aïllament de l’habitatge, ens evita augmentar les despeses de calefacció a l’hivern o d’aire condicionat a l’estiu.

Encara que el trencament de pont tèrmic no és l’única solució per a un bon aïllament. També cal tenir en compte altres elements com les dimensions del tancament, els vidres usats, les característiques de el marc d’alumini o la distància entre els vidres.

A GARCIA FAURA podem assessorar-te en tots aquests aspectes perquè tinguis la millor finestra a la teva llar, amb trencament de pont tèrmic, uns vidres adequats i, en definitiva, uns tancaments que et permetin gaudir del teu espai i no tenir ensurts a la factura energètica.

Garcia Faura Pont Tèrmic Finestra
Back To Top