skip to Main Content

Hydro CIRCAL 75R: alumini reciclat per tenir cura del medi ambient

Avui dia, el sector de la construcció a Europa representa al voltant del 40% del consum total d’energia; produeix un 35% de les emissions causants de l’efecte hivernacle i suposa un terç dels residus generats al planeta. Tot això provoca un gran impacte mediambiental que cal pal·liar amb la reducció de la petjada de carboni (emissions de CO₂).

El compromís de GARCIA FAURA amb el medi ambient i la sostenibilitat es fa palès en diferents accions que duu a terme la companyia. També als serveis que ofereix als seus clients, amb la comercialització dels productes fabricats amb Hydro CIRCAL 75R, de Technal. Es tracta d’un material compost, com a mínim en un 75%, amb alumini reciclat provinent exclusivament de tancaments que han arribat al final de vida com a producte i s’han convertit en ferralla.

I és que per reduir la petjada de carboni és vital controlar el sistema de fabricació i fomentar l’economia circular del producte. És a dir, el reciclatge i la reutilització dels materials utilitzats. Aquesta és l’aposta de GARCIA FAURA amb Hydro CIRCAL 75R de Technal, sistema que compta amb el certificat de l’organisme especialitzat DNV-GL.

La refosa de l’alumini Hydro usa només el 5% de l’energia necessària per a l’alumini primari i genera la petjada de CO₂ més baixa del món. És a dir, que per cada quilo d’alumini Hydro CIRCAL 75R es garanteix una petjada inferior a 2,3 quilos per CO₂. Actualment, la petjada de carboni a Europa és de 8,6 quilos de CO₂ per cada quilo d’alumini.

Així, el procés d’obtenció d’aquest alumini reciclat de Technal és deu vegades més pur que els sistemes convencionals, amb emissions de CO₂ molt per sota de les habituals, un 40% més baixes en comparació amb les emissions generades en la producció d’alumini convencional i amb la màxima qualitat.

El futur de la construcció i un planeta sostenible passa pel reaprofitament dels recursos i dels materials, com ara l’alumini. Així, GARCIA FAURA posa el seu gra de sorra per fer del nostre entorn un espai més habitable i respectuós amb el medi ambient. Si voleu saber més sobre els avantatges de la gamma Hydro CIRCAL 75R, no dubti en contactar amb la Divisió Residencial de GARCIA FAURA.

Back To Top