skip to Main Content

Finestres: elements clau en l’eficiència energètica dels edificis

Les finestres s’han convertit en alguna cosa més que obertures a l’exterior. No són només una entrada de llum o un espai de ventilació. També representen un factor clau en l’eficiència energètica dels edificis i una peça bàsica per al correcte aïllament tèrmic i acústic dels immobles. Per això, triar una bona finestra no és una decisió que hagi de prendre a la lleugera.

I és que una finestra de qualitat és l’inici del cercle que va des de l’eficiència energètica, passant per l’aïllament tèrmic fins a l’estalvi en el cost de la factura de la llum. De fet, un informe de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) assenyala que unes bones finestres poden significar pagar un 20% menys en llum i gas.

Però, què considerem com una bona finestra, una finestra de qualitat? Bàsicament hem de tenir en compte dues coses: les prestacions tècniques i la correcta instal·lació, un bon segellat que eviti escletxes per on hi hagi fuites d’energia. I en totes dues coses, en GARCIA FAURA et podem assessorar i oferir garanties perquè la teva casa disposi de la màxima eficiència energètica.

Un dels principals elements en la qualitat de les finestres és el material amb què estan fabricades. L’alumini amb trencament de pont tèrmic s’erigeix ​​en la millor solució per aconseguir un estalvi energètic constant i mantingut en el temps al llarg de tota la vida útil de l’edifici, ja que l’alumini és també un material resistent a les agressions i que requereix poc manteniment.

Deixant de banda el material, altres factors que influeixen en la bona eficiència energètica de les finestres són el tipus de vidre (doble o triple), la transmitància, és a dir, el flux de calor que deixa passar a través dels materials, o la permeabilitat a l’aire (la seva estanquitat). Per exemple, com més aire fred exterior penetri a l’hivern en el nostre habitatge, més calefacció interior necessitarà l’immoble per mantenir el benestar. O, com més s’escapi el fred interior a l’estiu cap a l’exterior, major potència de refrigeració necessitarem per mantenir el confort. I tot això es tradueix en un augment de la factura energètica.

Sense tenir en compte altres aspectes que poden influir en la regulació tèrmica dels edificis, com la seva ubicació o orientació o l’existència d’elements d’ombra, l’eficiència energètica de les finestres pot venir indicada per una etiqueta específica on es concreta la categoria amb una lletra, segons sigui estiu o hivern. En el cas dels mesos de fred, l’eficiència de la finestra es mostra en lletres: de l’A (molt eficient) fins a la G (menys eficient). En el cas dels mesos de més calor, l’eficiència es mostra amb estrelles: 3 per vidre amb control solar, dos per a vidre amb baixa emissivitat i una per al doble vidre.

Així doncs, queda clar que triar una bona finestra per al nostre habitatge no és un tema intranscendent. En GARCIA FAURA et podem assessorar sobre el millor tipus de finestra que s’ha d’instal·lar a casa teva per guanyar en confort, en sostenibilitat i en estalvi econòmic.

Back To Top