skip to Main Content

Residencial Vico

Edifici residencial d’altes qualitats. Els tancaments d’alumini instal·lats contribueixen a dotar cada un dels habitatges d’un aïllament tèrmic i acústic a l’alçada de les exigències de la promoció.

Back To Top