skip to Main Content

Sistema per a portes i finestres, de perfils esvelts, adequat per a tancaments esvelts i elegants sense necessitat de trancament de pont tèrmic.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1200 mm.
 • Alt: 2500 mm.
 • Pes màxim per fulla: 230 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 4,3

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe 4A
 • Resistència al vent: Classe C4

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 44 dBA

Màxim envidrament

 • 27 mm

Acabats

 • Acer sense recobrir
 • Galvanitzat
 • Acer inoxidable

Possibilitats d’obertura

 • Fixa
 • Porta

Back To Top