skip to Main Content

Sistema de portes i finestres, de perfils esvelts, adequat per a tancaments esvelts i elegants sense necessitat de trencament de pont tèrmic.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1475 mm.
 • Alt: 2500 mm.
 • Pes màxim per fulla: 180 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,3

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe E900
 • Resistència al vent: Classe C

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 43 dBA

Màxim envidrament

 • 46 mm

Acabats

 • Acer sense recobrir
 • Galvanitzat

Possibilitats d’obertura

 • Finestra fixa
 • Finestra practicable
 • Finestra abatible
 • Finestra oscil·lobatent


Back To Top