skip to Main Content

Finestra practicable amb trencament de pont tèrmic, que ofereix la possibilitat de fulles rectes o corbes i amb una secció vista mínima de 63 mm.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1300 mm.
 • Alt: 2400 mm.
 • Pes màxim per fulla: 120 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 1,3

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe 9A
 • Resistència al vent: Classe C5

Assaig de referència: finestra d’1 fulla de 1130 x 1160 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 41 dBA

Màxim envidrament

 • 28 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Lacat antibacterià
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • Practicable d’1 i 2 fulles
 • Oscil·lobatent d’1 i 2 fulles
 • Abatible


Imatges © Aluminios Cortizo SA
Back To Top