skip to Main Content

Finestra practicable amb trencament de pont tèrmic, de perfils esvelts i mínima secció vista. Permet una integració total de la finestra a la façana.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1300 mm.
 • Alt: 2400 mm.
 • Pes màxim per fulla: 120 kg.

Consulti pes i dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 0,9

Resultats obtinguts en banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe E1650
 • Resistència al vent: Classe C5

Assaig de referència: finestra d’1 fulla de 1230 x 1480 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 46 dBA

Màxim envidrament

 • 40 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Lacat antibacterià
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • Obertura interior: practicable d’1 i 2 fulles, òscilo-batent d’1 i 2 fulles, abatible


Imatges © Aluminios Cortizo SA
Back To Top