skip to Main Content

Corredissa practicable amb trencament de pont tèrmic, la qual ofereix la possibilitat de fulles rectes o corbes i amb l’opció de frontisses ocultes.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1500 mm.
 • Alt: 2600 mm.
 • Pes màxim per fulla: 120 kg.

Consulti el pes i les dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 0,9

Resultats obtinguts en el banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe E1200
 • Resistència al vent: Classe C5

Assaig de referència: finestra de 2 fulles de 1200 x 1160 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 48 dBA

Màxim envidrament

 • 46 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Lacat antibacterià
 • Anodizat

Possibilitats d’obertura

 • Obertura interior: practicable, oscilo-batent, plegable, oscilo-paral·lela i abatible
 • Obertura exterior: practicable, projectant-lliscant, pivotant d’eix vertical i horitzontal


Imatges © Aluminios Cortizo SA
Back To Top