skip to Main Content

Finestra practicable amb trencament de pont tèrmic i estanquitat obtinguda mitjançant un sistema de triple junta. Espessor de l’alumini, entre 1,5 i 1,7 mm.

Dimensions màximes per fulla

 • Ample: 1500 mm.
 • Alt: 2400 mm.
 • Pes màxim per fulla: 120 kg.

Consulti el pes i les dimensions màximes per a la resta de tipologies.

Transmitància tèrmica

 • UH (W/m.K): 0,9

Resultats obtinguts en el banc d’assaig

 • Permeabilitat a l’aire: Classe 4
 • Estanquitat a l’aigua: Classe E1200
 • Resistència al vent: Classe C5

Assaig de referència: finestra de 2 fulles de 1200 x 1200 mm.

Màxim aïllament acústic

 • Rw= 46 dBA

Màxim envidrament

 • 41 mm

Acabats

 • Possibilitat bicolor
 • Lacat colors RAL
 • Lacat imitació fusta
 • Lacat antibacterià
 • Anoditzat

Possibilitats d’obertura

 • Obertura interior: practicable, oscilo-batent, plegable, oscilo-paral·lela i abatible
 • Obertura exterior: practicable, projectant-lliscant


Imatges © Aluminios Cortizo SA
Back To Top